Integrale beheersing
van asbestdata in uw vastgoed

home-bg-2-3

checkgebouw

Een gebouwbeheerssysteem waarmee asbesthoudende of asbestverdachte toepassingen in uw gebouwen overzichtelijk en eenvoudig zijn in te zien en te beheren.

Beheerders lopen aan tegen de uitdaging van bestanden en informatie. Deze is niet eenduidig en ligt verspreid door de organisatie; op papier in ordners, in mappen op servers of in hoofden van mensen.

een gebouwbeheersysteem met toegevoegde waarde

Met CheckGebouw is alle informatie over asbest uit de deelsystemen op één centraal punt beschikbaar. De database geeft inzicht; welke complexen bevatten (mogelijk) asbest en in welk gebouw en in welke ruimte is het gelokaliseerd. De asbestverdachte toepassingen worden beter zichtbaar, dus beheersbaar.

Veiligheid door kennis

Met CheckGebouw pak je de risico’s aan bij de oorzaak in plaats van het gevolg door medewerkers de gelegenheid te geven vóór aanvang van de (onderhouds)werkzaamheden na te gaan waar de asbest(verdachte) toepassingen te vinden zijn in het gebouw en de ruimte. Medewerkers die een cursus Asbestherkenning hebben gevolgd kunnen melding maken van nieuwe asbestverdachte situaties. De app zorg er voor dat collega’s en managers een seintje krijgen. Zo ontstaat er een alerte organisatie die bijdraagt aan een veilige werk- en leefomgeving. De asbestbewustheid neemt hiermee enorm toe binnen het bedrijf.

Asbest risicoprofielen opstellen

Onderhouds- en saneringskosten vormen een groot deel van de beheerkosten van het asbest in de vastgoedportefeuille. Met de database kan de beheerder risicoprofielen opstellen zodat asbesttoepassingen van het vastgoed worden uitgewerkt naar uitvoeringniveaus ten behoeve van beleid en meerjaren onderhoudsbegrotingen (MJOB). Ook kun je besparen op arbeidskosten met betrekking tot het beheren en onderhouden van alle asbest gerelateerde gegevens.

Kwaliteitsmanagement

Het gebouwbeheerssysteem is zo opgezet, dat het een bijdrage levert aan de kwaliteitsmanagementsystemen zoals de RI&E en ISO normeringen.
Met CheckGebouw heb je ook een instrument in handen om leveranciers te beoordelen op protocollair werken in asbestverdachte situaties.

risico’s voorkomen

Met CheckGebouw voorkom je dat medewerkers met asbestverdachte toepassingen in aanraking komen of in een asbestverdachte omgeving gaan werken. Daarmee beperk je vanzelfsprekend ook het aantal asbestcalamiteiten op de werkvloer en verlaag je de onderzoek- en opruimkosten aanzienlijk. Alle bekende informatie over asbest en de meldingen zijn hiermee ook voor de medewerker op de werkvloer op één centraal punt beschikbaar.

Alle bekende informatie over asbest en de meldingen zijn hiermee ook voor de medewerker op de werkvloer op één centraal punt beschikbaar. De hoofdbeheerder kan naast eigen medewerkers ook medewerkers van leveranciers zoals installatiebedrijven, bouw- en renovatiebedrijven en liftonderhoudsbedrijven autoriseren voor gebruik van CheckGebouw.

over ons

Asbestvraag

CheckGebouw is een product van Asbestvraag. De missie van Asbestvraag is gebouweigenaren en -beheerders te helpen asbest te beschouwen als een ‘normaal’ beleidsprobleem.

Wij werken met ervaren specialisten die kennis hebben van asbestbeleid, software oplossingen en de vigerende asbest en ARBO wet- en regelgeving. Wij helpen met de aanpak en het beheersen van asbestvraagstukken gezien vanuit het oogpunt van de opdrachtgever en ondersteunen de beslissers vanaf de allereerste discussie over wat te doen tot en met de directievoering bij de uitvoering van werkzaamheden.

Op als onze diensten, producten en opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Contactinformatie

Contactformulier

logo_checkgebouw-footer
logo-ab-footer

Start typing and press Enter to search