vraagteken-g2x

RI&E en ISO-normeringen

Het gebouwbeheerssysteem is zo opgezet, dat het een bijdrage levert aan de kwaliteitsmanagementsystemen zoals de RI&E en ISO-normeringen. Met CheckGebouw kan een bedrijf tevens de leveranciers beoordelen op protocollair werken in asbestverdachte situaties.

Flexibiliteit

Er is sprake van een grote mate van flexibiliteit. Wij richten uw database in conform uw wensen en maken deze desgewenst volledig op maat.

Waarom komt u als gebruiker van een gebouw asbest tegen?

Asbest is vooral na 1950 veelvuldig in Nederland toegepast, onder meer in fabrieken, kantoren, zorginstellingen, woningen en schepen. Sinds 1 juli 1993 is het verboden om asbest te bewerken, te verwerken of in voorraad te houden. Bij het slopen, verbouwen en onderhouden van gebouwen die voor 1 juli 1993 gebouwd zijn, bestaat dus de kans op blootstelling aan asbest.

Nederland heeft vele honderden commercieel verkrijgbare asbesthoudende materialen gehad. De bekendste toepassingen zijn:
  • asbestcement (golfplaten, bouwmateriaal, waterleiding)
  • asbesttextiel (brandweerpakken, gordijnen)
  • asbestpapier/karton (vloerbedekking, plaatmateriaal)
  • asbest-remvoeringen (auto, vrachtwagen, bus, trein)
  • asbestisolatie (ovens, ketels, leidingen, schepen)
  • asbesthoudende pakkingen (industrie, verwarming).

Wilt u uw RI&E en ISO-normeringen verbeteren!

Neem contact met ons op en wij kunnen uw asbest beheersbaar maken.