vraagteken-g2x

CheckGebouw gaat verder
dan alleen asbestdata verzamelen

Iedereen kan een gebouwbeheersysteem maken waarbij alle zaken rondom uw gebouw centraal zijn vastgelegd. Alle documenten en contracten zijn dan overzichtelijk opgenomen in een database. Wij gaan verder waar andere gebouwbeheersystemen stoppen.

Wij gaan verder

Wij zetten namelijk de asbestdata en het bijbehorende risico om naar informatie waarmee analyses gemaakt kunnen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onze specialistische kennis van asbest en de vigerende wet- en regelgeving. Alle asbest (gerelateerde) gegevens uit meerdere bronsystemen zoals uit inventarisatierapporten, vrijgavemetingen, stortbonnen en ‘weggestopte’ informatie uit mappen is gestructureerd en met elkaar in verband gebracht binnen CheckGebouw. Waar het LAVS zich richt op de ketenbeheersing van de asbestketen kunnen gebouweigenaren met CheckGebouw streven naar risicobeheersing waarmee ze risicovolle situaties door onwetendheid bij medewerkers, bewoners of andere gebruikers van het gebouw voorkomt.

CheckGebouw kan zelfs gebruikt worden als de online meterkastkaart. Daarmee sluit het asbest risicomanagement beter aan bij het vastgoedbeleid. Het risicomanagement is gebaseerd op de actuele informatie waarbij detailgegevens op gebouwniveau waardevol zijn voor de eigenaar van het gebouw. De zoekmogelijkheden en filters verwijzen naar de asbestgegevens in de ruimtes van het pand maar ook van het gehele complex of zelfs al het vastgoed in uw bezit. Kortom van ieder object is de detailinformatie in te zien, maar het asbest in het gehele vastgoed kan ook worden gegroepeerd in categorieën.

Benieuwd hoe CheckGebouw werkt!

Neem contact met ons op en maken graag een afspraak met u voor een demonstratie.

Risicomanagement asbest

Saneringskosten vormen een groot deel van de beheerkosten van het asbest in de vastgoedportefeuille. De beheerder stelt met de informatie uit de database risicoprofielen op waarna de asbesttoepassingen van het vastgoed naar uitvoeringniveaus ten behoeve van beleid en meerjarenonderhouds plannen wordt uitgewerkt.

Ook kunt u besparen op arbeidskosten die te maken hebben met het beheren en onderhouden van alle asbest gerelateerde gegevens.