Aedes wil doelmatig en realistisch asbeststelsel

 In Actueel

(Bron: Aedes)

Gesjoemel, slechte controles, ruziënde overheidsinstanties over asbest. Regelmatig zijn deze zaken in het nieuws. Woningcorporaties twijfelen ook over de doelmatigheid en kosten van het huidige asbeststelsel. Aedes heeft daarom haar visie op het asbeststelsel gestuurd aan staatssecretaris Van Ark (SZW). Zij kan dit gebruiken voor haar komende beleidsreactie aan de Tweede Kamer die zij eerder heeft toegezegd.

De leden van Aedes nemen hun wettelijke verantwoordelijkheid voor alle risico’s die kunnen ontstaan bij het (ver)bouwen van hun woningen, niet alleen voor asbest. Zij willen daarmee ook hun huurders en eigen medewerkers beschermen. Aedes constateert dat de asbestregelgeving steeds verder uitdijt zonder aandacht voor effectiviteit en proportionaliteit.

Feitelijke risico’s
Corporaties zijn de grootste opdrachtgever voor het verwijderen van asbest. Bij veel asbestsaneringen geldt veiligheidshalve de hoogste risicoklasse. Simpelweg omdat te weinig informatie beschikbaar is over het werkelijke gevaar van blootstelling aan asbest. Aedes pleit daarom voor het nemen van de reële risico’s als uitgangspunt bij de omgang met asbest. Aedes laat op dit moment onderzoeken hoe asbesthoudende materialen, zoals bijvoorbeeld vensterbanken, tegen minder kosten veilig en verantwoord zijn te verwijderen.

Onafhankelijk
Het asbestcertificeringsstelsel kenmerkt zich door diverse gebreken. Aedes vindt dat de normstelling niet langer binnen zo’n structuur moet plaatsvinden waar de asbestbranche haar eigen regels vaststelt. Dat dient onafhankelijk te gebeuren, net als de toetsing van gelijkwaardige oplossingen en werkmethoden om asbest te verwijderen.

Afspraken
Het is niet nodig om het toezicht op asbestwerkzaamheden anders te organiseren dan voor andere risicovolle activiteiten. Corporaties kunnen in protocollen beschrijven hoe zij hun opdrachtnemers op een veilige en gezonde manier laten werken. Het ligt voor de hand dan gebruik te maken van een afsprakenstelsel met de toezichthouders. Aedes heeft al het initiatief genomen voor een efficiënte samenwerking tussen enkele omgevingsdiensten en corporaties die volgens strikte kwaliteitscriteria werken.

Aedes-expert: Rogier Goes, beleidsadviseur Veilig en gezond wonen 

Bron: Aedes

Visie CheckGebouw:

Asbest risicomanagement begint bij het beschikken over de juiste actuele informatie. Een compleet digitaal dossier van alle gebouwen waarin de aanwezige asbest risicolocaties zijn opgenomen, kan de corporatiesector helpen bij de verplichtingen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet voor hun eigen personeel en die van door corporaties ingeschakelde bedrijven. CheckAsbest – een gebouwbeheerssysteem – is onafhankelijk van de asbestketen opgezet en biedt een betrouwbaar overzicht van plaatsen waar asbest (mogelijk) voorkomt. Tevens kan men in CheckGebouw vaklieden toegang geven tot het complex waar zij hun werkzaamheden gaan uitvoeren. Daar kunnen zij voorafgaand aan de werkzaamheden checken of er asbesthoudende of asbestverdachte toepassingen aanwezig zijn. Naast deze wettelijke verantwoordelijkheid kan een dergelijk digitaal dossier ter bescherming van huurders worden ingezet. Een slimme organisatie zorgt ervoor dat zij beschikt over slimme oplossingen.