Waarschuwingssoftware voor asbest

 In Actueel

(Bron: Instituut Asbestslachtoffers)

Een asbestexpert uit Nieuw Zeeland heeft software ontwikkeld die vakmensen als loodgieters of elektriciëns kan helpen bij het herkennen van asbestrisico’s als ze in een gebouw aan het werk gaan. Door middel van het scannen van een barcode op hun telefoon of tablet krijgen ze informatie over de asbestrisico’s in het betreffende gebouw.

Visie CheckGebouw:

CheckGebouw is eveneens ontwikkeld vanuit dezelfde gedachte. Na een asbestinventarisatie wordt het asbest dat voorlopig blijft zitten in een betrouwbaar overzicht opgenomen in een database. Met behulp van de CheckGebouw App zoeken medewerkers of vakmensen zoals installateurs vóór aanvang van de werkzaamheden de bekende asbestbronnen via hun eigen telefoon. Ook kunnen zij melding maken van nieuwe asbestverdachte situaties. De App zorg er voor dat collega’s en managers een waarschuwing krijgen. Ook draagt de CheckGebouw App bij aan de informatieplicht die gebouweigenaren hebben door voorafgaand aan de werkzaamheden informatie te verstrekken over het aanwezige asbest.

BewarenBewaren